75 jaar vrijheid

Herdenkingsmonument Huizen

herdenkingsmonument met roos

Herdenkingsmonument Huizen

Herdenkingsmonument

Met het herdenkingsmonument aan het Prins Bernhardplein in Huizen worden de slachtoffers uit Huizen herdacht. Allen burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

 

Namen slachtoffers

Het monument dateert uit 1947. Later werden na een particulier initiatief twee plaquettes met 45 namen aan weerszijden van het monument geplaatst. De lijst bleek niet compleet. Nader onderzoek in de periode 2015-2017 door Marijke Terlouw (Joodse slachtoffers) en Hein Hoffmann (niet-Joodse slachtoffers) resulteerde in een forse uitbreiding van het aantal namen.

De twee plaquettes maakten in 2018 plaats voor 98 zwart granieten gedenktegels op de voorgrond: voor elk slachtoffer een tegel, met naam, geboorte- en sterfdatum, en plaats/land van overlijden.

Monument

Het monument is een natuurstenen beeld van een staande en een liggende mannenfiguur. Achter hen is een muur geplaatst. De twee figuren beelden twee strijders (militair en burger) uit die voor een hoge fusillademuur worden doodgeschoten. 

Beeldhouwer N.A. van der Kreek en architect D.R. Hueting omschrijven het kunstwerk als volgt: 'In deze laatste, dramatische oogenblikken, waarbij het eene slachtoffer al dood ter aarde stort, richt de andere zich met zijn laatste krachten op als om de hemel aan te roepen, de idee, waarvoor zij zullen sterven, te helpen overwinnen.’

Levend document

Deze webpagina zal later worden uitgebreid met meer gegevens van de slachtoffers. Zo ontstaat een levend digitaal document ter herinnering aan de slachtoffers uit Huizen. Heeft u zelf aanvullingen? Neem dan contact met ons op.

afbeelding met de namen die op het monument staan